Werkmap: Vrouwen op de voorgrond

coverAl eeuwenlang worden vrouwen op een andere manier beoordeeld en behandeld dan mannen.

Het Feminisme benadert op kritische wijze deze ongelijke machtverhouding tussen mannen en vrouwen en ijvert voor verbetering van de positie van de vrouw. Dat het Feminisme, dat geen eensluidende definitie maar wel verschillende ‘golven’ kent, ook een weg gevonden heeft naar de literatuur, spreekt voor zich.

Na een kaderende theoretische inleiding over de geschiedenis van en de stromingen binnen het Feminisme, volgen de besprekingen van vier relevante romans: De liefde van de goede vrouw van Alice Munro; Mrs Dalloway van Virginia Woolf;  De zomer zonder mannen van Siri Hustvedt; Wij en ik van Saskia De Coster.

Elke roman krijgt een uitgebreide inhoudelijke bespreking met aandacht voor kaft, titel, thema’s en motieven, vertelperspectief, tijd en ruimte, structuur, taal, feminisme en waardering van recensenten. Deze wordt gevolgd door de bio- en bibliografie van de auteur en een aantal recensies, artikels en/of interviews over de roman. Er worden ook een aantal concrete vragen gesteld en discussietips gegeven voor een bespreking in leesgroepverband.

De werkmap is dan ook een praktische en onmiddellijk inzetbare handleiding voor leesgroepbegeleiders, leerkrachten en alle geïnteresseerden.

Werkmap voor leesgroepen : Vrouwen op de voorgrond / sam. Marie-Jeanne Snoeks en Kathelijne Vanderstraeten. – Leesweb, 2015. – 66 p.

Verkrijgbaar aan 10 euro/exemplaar  + 3,50 euro (+ 7,50 euro voor buitenland) administratie- en verzendingskosten.

Leesweb vzw
Louis Frarynlaan 75 bus 3
B-2050 Antwerpen

info@leesweb.be
Tel.: 03/272 21 46
Fax: 03/773 34 66