Werkmap: De literaire thriller

lit thril siteDe literaire thriller

Thrillerauteurs worden vaak geconfronteerd met het vooroordeel dat hun romans niet tot de Literatuur gerekend kunnen worden. Tomas Ross die in 1986 Het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs en de literaire prijs De Gouden Strop oprichtte, constateert dat de prijs die de thriller moest emanciperen, haar nu juist van de literatuur afdrijft. “In andere landen is er ook misdaadliteratuur, maar is daar onderdeel van de gewone literatuur. Grote auteurs als Mankell en Indridason uit kleinere taalgebieden krijgen gewoon literaire waardering.”
(Leonhard de Paepe, NRC Handelsblad)

In een interview met Judith Zeeman voor Boek-delen wees René Appel er op dat de ‘literaire thriller’ niet ophoudt “bij een spannend verhaal, maar draait om de thematiek, om hoe de wereld in elkaar zit en waarom mensen doen zoals ze doen.”

In deze werkmap (85 p.) wordt een beknopt overzicht gegeven van de hoogtepunten in het thrillergenre. Verder worden vier literaire thrillers besproken: De kleine vreemdeling van Sarah Waters; Het diner van Herman Koch; Het verloren labyrint van Kate Mosse; Kind 44 van Tom Rob Smith. Van elke roman krijgt u een inhoudelijke bespreking, de bio- en bibliografie van de auteur en een aantal recensies, artikels en interviews over de roman. Er worden concrete vragen gesteld en discussietips gegeven voor een bespreking in leesgroepverband.

Wij wensen u veel leesplezier en een aangename en interessante bespreking.
De publicatie is verkrijgbaar bij Leesweb vzw aan 10 euro + 3,50 euro  administratie- en verzendingskosten (7,50 euro voor buitenland)

Leesweb vzw
Louis Frarynlaan 75 bus 3
B-2050 Antwerpen
info@leesweb.be
Tel.: 03/272 21 46
Fax: 03/773 34 66