Werkmap: De Groote Oorlog

kaft de groote oorlog promoWerkmap voor leesgroepen: De Groote Oorlog

Honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog of ‘de Groote Oorlog’, is er veel aandacht voor die verschrikkelijke jaren. Het was de eerste oorlog waarin moderne uitvindingen, zoals machinegeweren, gifgas, vliegtuigen… de overhand kregen.

Meerdere auteurs nemen ons mee in de tijd en de levens van zij die het meemaakten. Uit deze literatuur selecteerden we vijf beklijvende romans die elk vanuit een eigen invalshoek de gebeurtenissen van 1914-1918 belichten.

In Het kielzog van de oorlog beschrijft Ellen N. La Motte in kortverhalen met scherpe, afstandelijke  pen de gruwelen van de oorlog die ze als verpleegster van dichtbij meemaakte. John Boyne verplaatst zich in De witte veer in de positie en gevoelswereld van de jonge soldaten. Sebastian Faulks evoceert de gruwel van de loopgraven in Het lied van de loopgraven. Voor Over het Kanaal dook Annelies Beck in haar eigen familiegeschiedenis en vertelt ze het verhaal van Belgische vluchtelingen in Glasgow. Stefan Brijs tenslotte depolariseert in Post voor mevrouw Bromleynet als de vier andere auteurs — de begrippen moed en lafheid, relatieve begrippen in een onmenselijke realiteit.

In deze werkmap worden de romans grondig besproken: personages, thema’s en motieven, vertelperspectief, titel, motto en opdracht, structuur, tijd en plaats. De analyse wordt vergezeld van vragen die dieper graven en soms zeer uiteenlopende uitspraken van recensenten onder de aandacht brengen. De vijf romans zuigen je de oorlog in en verplaatsen je in de verschillende posities, gevoels- en leefwerelden van de personages. Een uitnodiging voor zinvolle gesprekken in leesgroepen en klassen.

 

De publicatie is verkrijgbaar bij Leesweb vzw aan 10 euro + 3,50 euro  administratie- en verzendingskosten (7,50 euro voor buitenland)

 

Leesweb vzw
Louis Frarynlaan 75 bus 3
B-2050 Antwerpen

Tel.: 03/272 21 46
Fax: 03/773 34 66
info@leesweb.be