Keuzelijst Op weg naar actief Burgerschap

een selectie instigerende romans voor 16-plussers

Kinderen en jongeren opvoeden tot actieve burgers die hun verantwoordelijkheid nemen in de samenleving en zo de maatschappij mee vorm geven, staat in 2018 centraal in het onderwijs en in veel gezinnen.

Dat hoeft niet groots te beginnen aan de andere kant van de wereld. Heel wat problemen, conflicten en hoe er mee om te gaan, stellen zich op kleinere schaal – maar met evenveel impact – in de eigen leefwereld. Inzicht krijgen, zich inleven in anderen, zich openstellen voor anderen, erover praten, verantwoordelijkheid nemen, begint hier en nu.

Wij selecteerden voor jongeren een aantal romans rond uiteenlopende aspecten van samen­leven die aandacht vragen, conflicten oproepen en uitdagen tot nadenken over.

Aan bod komen onder meer: actuele maatschappelijke uitdagingen, diversiteit, asielzoekers, omgaan met conflicten, inclusiviteit, milieu, media, burgerzin, machtsmisbruik, familiaal geweld, #metoo, vrouwenrechten, school samen maken, racisme, black lives matter.

De zeer recente romans uit 2017 zijn vaak ook boeiend voor volwassenen. Enkele boeken werden geschreven door nieuwkomers in Nederland en samen met enkele dystopische romans schotelen ze een andere kijk op de ons vertrouwde maatschappij voor.

We hopen dat de selectie niet alleen een boeiende leeservaring biedt maar ook nazindert in gedachten en gesprekken.

 

Op weg naar actief Burgerschap : een selectie instigerende romans voor 16-plussers / Martine Cammaert, Marina Marissen – Leesweb, 2018. – 22 p.

 10 euro/exemplaar  + 3,50 euro (+ 7,50 euro voor buitenland) administratie- en verzendingskosten.

 

Leesweb vzw

Louis Frarynlaan 75 bus 3

2050 Antwerpen

tel. 03 272 21 46

info@leesweb.be