Keuzelijst: Pesten

kaftje pesten 200 dpiPesten : boeken rond pesten voor kleuters en kinderen tot 12 jaar;  met tips voor bespreking in de klas

Pesten blijft een actueel thema op school en in onze samenleving. De meeste scholen werken aan preventie en hebben een antipestplan.

Leesweb selecteerde goede boeken rond het thema pesten voor kleuters en kinderen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het lezen van een ‘passend’ boek rond pesten een positief gevolg kan hebben voor alle betrokken partijen. Wie gepest wordt, pest, toeschouwer of meeloper is, zal zich herkennen. Anderen kunnen zich inleven. De geselecteerde boeken bieden een genuanceerd en veelzijdig beeld van pesten, anders zijn, roepen vragen op over de dunne grens tussen pesten en plagen in woord en daad… Ze openen de deur naar gesprekken over wat pesten is, waarom iemand gepest wordt, waarom iemand pest, wat je kan doen, hoe je meer zelfvertrouwen krijgt… Gesprekjes achteraf over pesten worden zo concreter maar ook makkelijker.

Een goed boek is opbouwend en therapeutisch verantwoord maar ook goed geschreven en geïllustreerd. Het leesplezier dat een goed boek biedt, blijft voor ons – ook bij dit zware thema – een belangrijk criterium bij de selectie van boeken.

Om een juiste keuze van een boek voor een klas, kind, school- of klasbibliotheek zo gemak-kelijk mogelijk te maken, hebben we een uitgebreide bespreking bij elk boek gemaakt. Aanvullend geven we tips voor verwerking, klasgesprekken en andere activiteiten in de klas. Hoofdwoorden-, titel- en trefwoordenregisters maken opzoeken eenvoudig.

Pesten : boeken rond pesten voor kleuters en kinderen tot 12 jaar; met tips voor bespreking in de klas. / Cammaert, Martine en Marina Marissen. – Leesweb, 2009. – 48 p.

Prijs: 10 euro  + 3,50 euro  administratie- en verzendingskosten (7,50 euro  voor buitenland).