Keuzelijst: Makkelijk boek zoekt lezers

Makkelijk boek zoekt lezersMakkelijk boek zoekt lezers… : keuzelijst voor laaggeletterde jongeren en volwassenen

Wie de basisschool verlaat op circa 12-jarige leeftijd wordt verondersteld vlot te kunnen lezen. Deze basisleesvaardigheid wordt de volgende jaren nog uitgebreid en verfijnd, zowel leestechnisch als begrijpend. Toch verschijnen veel jongeren onvoldoende voorbereid aan deze nieuwe startlijn. Twaalfjarigen die onvoldoende leesvaardig zijn en niet extra begeleid of gestimuleerd worden, worden laaggeletterde volwassenen. Om dit te voorkomen kan hun leesvaardigheid op school en thuis gestimuleerd worden met extra begeleiding en aangepaste lectuur. Ook voor laaggeletterde volwassenen is er een aangepast aanbod makkelijke en toegankelijke boeken dat, eventueel naast een cursus bij één van de centra voor basiseducatie, de leesvaardigheid verhoogt.

In de keuzelijst Makkelijk boek zoekt lezers : keuzelijst voor laaggeletterde jongeren en volwassenen bespreken wij een selectie makkelijk lezende, toegankelijke boeken. Het aanbod is zeer divers, variërend van lees-oefenmateriaal tot volwaardige, toegankelijke lectuur.

In het eerste deel van deze keuzelijst komen titels uit boekenseries die specifiek geschreven zijn voor laaggeletterde jongeren en/of volwassenen uitgebreid aan bod.

Een tweede luik in deze keuzelijst brengt een selectie toegankelijke boeken uit het gewone aanbod voor jongeren en volwassenen, gegroepeerd binnen de leeftijdscategorieën 12–14 jaar; 14–16 jaar; 16 jaar–volwassenen.

Net zoals bij de reeksen worden alle titels besproken, voorzien van een leeftijdsaanduiding en trefwoord(en). Een hoofdwoorden- en trefwoordenregister maken opzoeken makkelijk.

Verder wordt aandacht besteed aan luisterboeken die een mooi alternatief bieden voor moeilijke lezers. Eenvoudig te begrijpen kranten, tijdschriften en brochures over onderwerpen uit het dagelijks leven, worden voorgesteld met verwijzingen naar de websites en adressen van de uitgevers. Ten slotte worden een aantal interessante websites op een rijtje gezet.

We hopen dat deze lijst bibliothecarissen en bibliotheekmedewerkers, leerkrachten en andere begeleiders van laaggeletterde of ongeoefende jongeren en volwassenen helpt de juiste leesmaterialen voor hen te vinden zodat positieve leeservaringen en leesplezier binnen ieders bereik liggen.

Makkelijk boek zoekt lezers : een keuzelijst voor laaggeletterde jongeren en volwassenen / Cammaert, Martine; Marina Marissen. – Leesweb, 2008. – 112 p. : ill.

Prijs: 10 euro  + 3,50 euro  administratie- en verzendingskosten (7,50 euro  voor buitenland).

Voordeelpakket: Makkelijk boek zoekt lezers + Horen, zien en lezen zijn verkrijgbaar als pakket aan voordeeltarief: 17,50 euro  + 3,50 euro  administratie- en verzendingskosten (7,50 euro  buitenland)