Combinatiepakket lesmap en keuzelijst

Jongeren steunen in hun groei tot actieve burgers die hun verantwoordelijkheid nemen in de samenleving en zo de maatschappij mee vorm geven, staat vanaf 2018 centraal in het onderwijs en in veel gezinnen.

Leesweb biedt twee publicaties aan die jongeren helpen hun plaats als actieve burger te vinden en waar te maken.

De lesmap actief burgerschap benadert actief burgerschap vanuit de actualiteit zoals die gepresenteerd wordt in de media. Voor deze lesmap selecteerden we artikels en opiniestukken uit de media die voor controverse zorgen of een probleem centraal stellen. Brandend actueel in 2018, hebben ze een universele problematiek gemeen die niet makkelijk op te lossen blijkt. Tegengestelde standpunten komen aan bod, vragen worden gesteld, engagementen gevraagd… Zo wordt een kwestie, zoals ze zich op dat moment stelt, in kaart gebracht om er inzicht in te krijgen. Daarna volgt het eigenlijke werk: geholpen door enkele gerichte vragen gaan leerlingen het gesprek met elkaar aan.

De keuzelijst actief burgerschap bespreekt een aantal zeer recente romans rond uiteenlopende aspecten van samen­leven die aandacht vragen, conflicten oproepen en uitdagen tot nadenken over. Aan bod komen onder meer: actuele maatschappelijke uitdagingen, diversiteit, asielzoekers, omgaan met conflicten, inclusiviteit, milieu, media, burgerzin, machtsmisbruik, vrouwenrechten, school samen maken, racisme. We hopen dat de selectie niet alleen boeiende leeservaringen biedt maar ook nazindert in gedachten en gesprekken.

Deze publicaties passen als gegoten bij het nieuwe vak Go!Burgerschap dat vanaf schooljaar 2019-2020 in alle scholen van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs Go! gegeven zal worden. Maar ook in alle andere Vlaamse scholen die actief burgerschap als onderdeel van hun pedagogisch project zien, kan de lesmap in meerdere vakken goede diensten bewijzen.

 

Bestelformulier

Naam: …

Leveringsadres: …

Facturatie-adres: …

Telefoon (tijdens kantooruren): …

E-mail: …

Bestelt het combinatiepakket

Lesmap : actief burgerschap/ M. Cammaert, M. Marissen. – Leesweb, 2018. – 56 p.

+ Keuzelijst : Op weg naar actief Burgerschap / M. Cammaert, M. Marissen. – Leesweb, 2018. – 22 p.

aan 20 euro  + 3,50 euro (+ 7,50 euro voor buitenland) administratie- en verzendingskosten.

 

Meer info of aanvragen? Mail naar  info@leesweb.be