Lesmap Actief burgerschap

Deelnemen aan de samenleving als actieve wereldburger betekent dat je het verband ziet tussen je eigen leefwereld en wat er in de wereld veraf gebeurt. Het betekent verantwoordelijkheid opnemen in het kneden van een betere samenleving waar het goed leven is voor iedereen.

Om tot actief burgerschap te komen staan een goede communicatie en overlegcultuur centraal. Respectvol met elkaar in gesprek gaan gesprek over heikele onderwerpen die gezond samenleven in de weg kunnen staan, is geen sinecure.

Voor deze lesmap selecteerden we artikels en opiniestukken uit de media die voor controverse zorgen of een probleem centraal stellen. Brandend actueel in 2018, hebben ze een universele problematiek gemeen die niet makkelijk op te lossen blijkt. Tegengestelde standpunten komen aan bod, vragen worden gesteld, engagementen gevraagd…

Zo wordt een kwestie, zoals ze zich op dat moment stelt, in kaart gebracht om er inzicht in te krijgen. Daarna volgt het eigenlijke werk: geholpen door enkele gerichte vragen gaan leerlingen het gesprek met elkaar aan.

Deze lesmap past als gegoten bij het nieuwe vak Go!Burgerschap dat vanaf schooljaar 2019-2020 in alle scholen van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs Go! gegeven zal worden. Maar ook in alle andere Vlaamse scholen die actief burgerschap als onderdeel van hun pedagogisch project zien, kan de lesmap in meerdere vakken goede diensten bewijzen.

 

Lesmap : actief burgerschap/ Cammaert, Martine en Marina Marissen. – Leesweb, 2018. – 56 p.

aan 10 euro/exemplaar  + 3,50 euro (+ 7,50 euro voor buitenland) administratie- en verzendingskosten.

 

Meer info of aanvragen? Mail naar  info@leesweb.be