De ontheemden

2016 de ontheemden_Pagina_01

Dagelijks worden we overspoeld door beelden en berichten over mensen die hun thuisland ontvluchten uit
vrees voor geweld en oorlog of omwille van de grove schendingen van de mensenrechten die er plaatsvinden.
Of mensen gaan op zoek naar een betere toekomst, een beter leven.
Wat die mensen op hun tocht meemaken, kunnen we volgen in de media. We kunnen ons een beeld vormen
over de plek waar ze terechtkomen en over hun opvang.
Ook in de literatuur neemt de migratieproblematiek een prominente plaats in. Eigen aan het boek kunnen we
ons op een unieke manier inleven in concrete situaties, conflicten, levens, emoties.
Maar een boek biedt meer. Persoonlijke verhalen zijn een intellectuele en emotionele voedingsbodem en
uitdaging voor universele emoties én denkkaders rond dit beladen thema.
In deze werkmap bespreken we De ontheemden van Amin Maalouf: we analyseren de personages, thema’s
en motieven, het vertelperspectief, titel, motto en opdracht, structuur, plaats en tijd en we geven nog enkele
recensies en titels mee om verder te lezen.

Prijs: 10 euro + 3,50 euro administratie- en verzendingskosten (7,50 euro voor buitenland).