Visie

De kernwaarden die onze visie vormen zijn: vrijwillig, plezier, respect en openheid.

Het is steeds de keuze van het gezin om een voorlezer thuis te ontvangen en zich in te schrijven via de school of een welzijnsorganisatie. De Boekenkaravaan werkt met andere woorden steeds vraaggericht. Het is een vrijwillige inschrijving en een vrijwillig engagement aan beide kanten.

De Boekenkaravaan stelt  (voor)leesplezier voorop. De voorlezer deelt zijn passie voor boeken. We streven naar een intrinsieke motivatie bij kinderen door aansluiting te zoeken bij hun interesses en leefwereld. Bedoeling is dat de kinderen verwonderd, gebeten en geïntrigeerd geraken door verhalen.

De Boekenkaravaan staat voor respect voor de thuistaal en -cultuur in het gezin. We beseffen dat de moedertaal deel uitmaakt van de veilige leercontext binnen het gezin. De voorlezer leest voor in het Nederlands. Ouders en kinderen kunnen in hun eigen moedertaal communiceren tijdens het voorleesmoment. De voorlezer tracht om het voorleesgebeuren in te bedden in het gezin en stimuleert de ouders om zelf voor te lezen.  Ouders mogen voorlezen in hun moedertaal of vertellen bij prenten.

Dankzij de voorleesmomenten ontmoeten mensen met andere ervaringen, socio-economische achtergronden en culturen elkaar. Mensen leren elkaar kennen en overstijgen zo hun eigen perspectief.  Ouders, kinderen en voorlezer wisselen ideeën, waarden, leefgewoontes en interesses uit via boeken en in gesprek met elkaar.

 

Theme by Anders Norén