Voorleesmoment

© de Boekenkaravaan

Uit een experimenteel onderzoek van de Boekenkaravaan blijkt dat taalarme kinderen meer zin hebben in voorlezen wanneer ze tien keer een voorlezer op bezoek kregen. Niet enkel bij de kinderen groeit de motivatie, maar ook bij de ouders is er een positievere attitude merkbaar. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat kinderen die een voorlezer van de Boekenkaravaan thuis ontvangen grote stappen vooruit zetten op vlak van zinsbegrip en woordvorming.

Het onderzoeksrapport is beschrijvend van aard. De vergaarde informatie geeft een beeld van de voorleesstijlen- en ervaringen van onze voorleesvrijwilligers. Het biedt inzicht in de doelgroep van de Boekenkaravaan – zowel de kinderen als de ouders – en geeft het effect van voorlezen op vlak van taalbevordering en leesattitude op de bereikte groep tegenover klasgenoten weer.

Het onderzoek leert ons dat de voorlezers van de Boekenkaravaan interactief voorlezen en ervaren in de praktijk staan. Hun voorleessessies worden enorm gewaardeerd door de kinderen aan wie voorgelezen wordt en hun ouders.

Uit de leesattitude van kinderen en ouders, het beperkte niveau Nederlands van de kinderen bij aanvang en het gebrek aan kinderboeken in de thuiscontext kunnen we afleiden dat de nood aan taalondersteuning en verspreiding van boekenplezier erg groot is. De positieve evolutie op vlak van zowel taalbevordering als leesattitude is een enorme opsteker voor alle betrokkenen.

De Boekenkaravaan zal hier de komende jaren op blijven inzetten. Met behulp van vormingen, coachen en adviezen stomen we ieder jaar extra voorlezers klaar voor hun vrijwilligerswerk en ondersteunen we de huidige ploeg. Dankzij partnerschappen met tientallen scholen en welzijnsorganisaties bereikt de Boekenkaravaan haar taalarme doelgroep.

De organisatie dankt alle vrijwilligers, personeel, bestuur, de Boekenbende uit Brussel en leden van de begeleidingscommissie voor hun inzet. In het bijzonder danken we onze voorlezers. Hun voorleesstijl, ervaring en engagement liggen aan de basis van dit bemoedigende resultaat.

Voorleesmoment, © de Boekenkaravaan

Rapport effectenonderzoek

 

De Boekenkaravaan is een voorleesinitiatief van Leesweb vzw in Antwerpen en haar districten. Jaarlijks trekken meer dan honderd voorleesvrijwilligers met boekenzakken door de straten om tien keer bij hetzelfde gezin voor te lezen. Ze wakkeren het taalplezier bij maatschappelijk kwetsbare kinderen met een taalachterstand Nederlands aan en sleutelen zo aan taal- en leesbevordering.