Het schooljaar is intussen alweer goed opgeschoten; over enkele weken staat de herfstvakantie al voor de deur!

Een nieuw schooljaar, dat vraagt om een frisse start. Deze nieuwsbrief staat daarom in het teken van alles wat nieuw is, want de start van een nieuw schooljaar gaat meestal ook gepaard met heel wat nieuws: nieuwe projecten, maar evengoed nieuwe spullen die misschien aangekocht worden. Of je altijd mee moet met de laatste hypes, en of elk gezin dat financieel wel aankan, is een goede vraag waar nieuw redactielid Nils zich over buigt in zijn essay in deze nieuwsbrief.

Bij de Boekenkaravaan zijn we momenteel bezig om ervoor te zorgen dat elk ingeschreven voorleesgezin een voorlezer thuis krijgt Alle puzzelstukjes samenbrengen is echter geen evidente opdracht. Er zijn heel wat factoren waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals tijds- en plaatsvoorkeuren van de voorle- zers. Een tijdrovende bezigheid dus, die even alle aandacht krijgt nu. Ten laatste in de week van 20 oktober krijgt elke voorlezer te horen bij welk gezin hij of zij zal terechtkomen. Vanaf 3 novem- ber gaan onze vrijwilligers op pad met hun boekenzakje.

In de week van 6 oktober werd intussen ook het voorlezen hervat in de meeste andere voorleeslocaties die de Boekenkaravaan aandoet. Van baby’s in het kinderdagverblijf tot mama’s in het begeleidingshuis: allemaal kunnen ze naar de verhalen luisteren die verteld worden door Boekenkaravaanvoorlezers!
Laten we er snel aan beginnen, ik kan niet langer wachten!

Lees of download hem hier:

NB-2014_2015-#1-oktober_2014-cover