Gezinnen

Voor de selectie van voorleesgezinnen werkt De Boekenkaravaan samen met Antwerpse lagere en kleuterscholen verspreid over alle districten. Ook taal- en alfabetiseringsprojecten en welzijnsorganisaties schrijven gezinnen in. Alle partners moedigen gezinnen die nood hebben aan taal- en leesbevordering aan tot inschrijving. Het gaat dus steeds over gezinnen waar geen of amper boeken aanwezig zijn, waar (nog) geen voorleesgewoonte is en waar de kinderen een taalachterstand hebben. De doorverwijzer staat in voor de inschrijving van en communicatie met de gezinnen. De samenwerkingspartner is gedurende de voorleesperiode beschikbaar voor afstemming en overleg. Lees hier de briefing voor doorverwijspartners. Wil jouw school samenwerken met de Boekenkaravaan of wil je als maatschappelijk assistent een  gezin aanmelden? Dat kan, neem contact op met de projectcoördinator. Hou er rekening mee dat de nood aan taalondersteuning en de verspreiding van boekenplezier in Antwerpen erg groot is. De vraag overtreft het aanbod aan voorlezers waardoor de Boekenkaravaan een wachtlijst heeft.

Theme by Anders Norén