Geschiedenis

Ontstaan: 2002

De Boekenkaravaan ontstond in 2002, geïnspireerd door ‘De Boekenbende aan huis’, een voorleesproject aan huis dat in 1996 werd opgericht in Schaarbeek en inmiddels is uitgebreid naar heel Brussel. Dankzij subsidies van de Vlaamse Gemeenschap kreeg Leesweb de kans een gelijkaardig voorleesproject aan huis uit te bouwen in Antwerpen.

We begonnen klein. Basisschool ‘t Spoor en kinderopvang Deugniet in de wijken Dam en Stuivenberg leverden vijfentwintig gezinnen. Voorlezers werden gevonden in de opleiding kleuteronderwijs van de Karel de Grote-Hogeschool en via de bibliotheek. Na enthousiaste reacties van gezinnen en voorlezers, klopten ook andere scholen aan bij de Boekenkaravaan. Diverse Antwerpse leesbevorderingsinitiatieven vroegen om in de toekomst samen te werken.

Groei: 2003-2008

De Boekenkaravaan groeide snel, dankzij partners in uiteenlopende Antwerpse regio’s. Vanaf 2005 kregen jaarlijks zo’n tweehonderd gezinnen een voorlezer. Daarnaast werden voorleesmomenten opgestart in kinderdagverblijven en opvangcentra. Naast het voorlezen vonden ook andere initiatieven plaats, zoals workshops rond voorlezen en vertellen.

Structurele kwaliteit: 2009-2012

De daaropvolgende jaren voerden we enkele structurele veranderingen door om de Boekenkaravaan te verbeteren. Door het grote aantal gezinnen werd het erg moeilijk om het project op te volgen en voldoende aandacht te schenken aan de activering van de gezinnen. De Boekenkaravaan begon als het ware uit zijn voegen te barsten. We besloten daarom voluit te gaan voor degelijkheid, voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Liever een kleiner aantal gezinnen diepgaand en succesvol prikkelen zodat de Boekenkaravaan blijft nazinderen, dan veel gezinnen slechts oppervlakkig en tijdelijk stimuleren.

We dachten nieuwe selectiemethodes uit om de meest kwetsbare gezinnen te bereiken, pasten de voorleesperiode(s) en –frequentie aan en gingen nieuwe samenwerkingen aan. Ook besloten we om ons nog meer op de ouders te richten, aangezien zij het voorlezen moeten voortzetten. Al deze aanpassingen werden positief onthaald door voorlezers, leerkrachten, ouders, partners en medewerkers.

Verbreding: 2012-2013

Door een vergroting van de capaciteit van de Boekenkaravaan, kon de nieuwe kwalitatieve methode nog breder ingezet worden. De samenwerking met de hogescholen werd uitgebreid en zo werd het mogelijk twee voorleesperiodes per schooljaar te voorzien. Er werden een aantal nieuwe voorleestrajecten opgezet in sociale woonbuurten en op Antwerpse pleintjes. Ook de samenwerking met de Antwerpse bibliotheken werd verbeterd: we dachten samen een gezamenlijk vormingstraject uit voor voorleesvrijwilligers van de Boekenkaravaan en Leeslekker.

Stabiliteit en onderzoek: 2013-2017

Sindsdien loopt de Boekenkaravaan op wieltjes. Het project is een begrip geworden in het Antwerpse. De vraag naar voorlezers overtreft ons aanbod. Jaarlijks trekken we met honderd voorlezers naar gezinnen en op locatie gaan er dertig vrijwilligers voorlezen. Ieder jaar nemen nieuwe vrijwilligers een engagement op. Anderen zijn kind aan huis bij de Boekenkaravaan en zetten zich al jarenlang in voor onze werking.

De Boekenkaravaan steunt op een stevig partnerschap met tal van onderwijs- en welzijnspartners waaronder kleuter- en lagere scholen, Centra voor Basiseducatie, sociale kruideniers, De Touter, Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, Huizen van het Kind, bibliotheken én vele anderen.

Natuurlijk proberen we ’t elk jaar weer iets beter te doen. We gaan nieuwe partnerschappen aan, zetten ‘inclusie’ hoog op de agenda, zetten nieuwe projecten op en lichten onze eigen werking door. In het schooljaar 2015-2016 hebben we zowel voorlezers, ouders als kinderen van de voorleesgezinnen bevraagd om inzicht te krijgen in hun noden en wensen, hun idee over (voor)lezen en de eventuele effecten op taalontwikkeling en leesattitude van de kinderen op het einde van de voorleesperiode.

Onze vrijwilligers namen taaltesten af en polsten naar de attitude van kinderen en ouders ten opzichte van voorlezen en boeken. We verzamelden gegevens van 54 gezinnen en voorlezers. We vergeleken hun antwoorden met die van een groep klasgenoten die geen voorlezer aan huis kreeg. We namen vragenlijsten af vóór de start van de voorleesperiode en na de voorleesperiode.

Benieuwd naar onze bevindingen? Ons rapport staat hier online.

In 2017 viert de Boekenkaravaan haar 15-jarig bestaan. Illustratrice Riske Lemmens las voor aan onze voorlezers en we namen deel aan het Vertelfeest in De Roma.

Uitstap: 2018-heden

In september 2018 komt het project de Boekenkaravaan onder vzw De Schoolbrug terecht. Tal van projecten, ontelbare samenwerkingen én nog meer gedeeld boekenplezier liggen nog in het vooruitzicht.

De Schoolbrug verbindt en versterkt ouders, leerlingen en schoolteams in functie van een succesvolle schoolloopbaan van elk kind. De organisatie werkt jaarlijks samen met meer dan zestig Antwerpse scholen.
De Boekenkarvaan vind je voortaan  hier online. Je kan er meer lezen over onze projectpijlers, vrijwilligersoproepen, scholenwerking en materialen.

Toch niet wat je zoekt? Of wil je contact opnemen met de Boekenkaravaan? Dat kan voortaan via boekenkaravaan@deschoolbrug.be of 03 292 60 58.

Thema door Anders Norén