Vanaf dit schooljaar zetten drie lagere en drie secundaire A’REA 2020 scholen, in samenwerking met de Boekenkaravaan, sterk in op voorlezen en leesbevordering. Samen verspreiden ze de (voor)leesmicrobe in de wijk.

De Boekenkaravaan

De Boekenkaravaan is een leesbevorderingsproject van Leesweb vzw voor kans- en taalarme kinderen in de stad Antwerpen en haar districten. Jaarlijks zetten ze meer dan honderd vrijwilligers in om het plezier van boeken en verhalen lezen te verspreiden. De vrijwilligers hebben allemaal een vorming tot voorlezers achter de kiezen. Ze lezen zowel voor bij gezinnen thuis, op school als bij welzijsorganisaties en in de openbare ruimte.

Het Kiel

De samenwerking binnen A’REA 2020 omvat drie luiken:

  • Op de betrokken secundaire scholen biedt de Boekenkaravaan leerlingen de kans om zich om te scholen tot voorlezers. Elke school gaat een partnerschap aan met één van de drie basisscholen. De jongeren gaan daarbij voorlezen aan de kinderen van de basisschool.
  • Daarnaast is er de buitenschoolse gezinswerking. Voorleesvrijwilligers lezen aan huis voor bij kinderen die worstelen met het Nederlands en waar er thuis geen (voor-)leesgewoonte is. Daarvoor moedigen zorgleerkrachten gezinnen aan om via de school in te tekenen op een persoonlijke voorlezer. Hij of zij komt dan 10 weken aan huis voorlezen. De voorlezer probeert de ouders te betrekken bij het voorlezen en zijn of haar competenties over te dragen zodat voorlezen een gewoonte wordt in het gezin. Wat een positief effect heeft op de betrokkenheid tussen ouders en kind.
  • Tot slot biedt de Boekenkaravaan voorleesmomenten voor de buurt aan in het Huis van het Kind Antwerpen Kiel. En krijgt voorlezen ook daar een kwaliteitsvolle plek.

Zo verspreidt de Boekenkaravaan de (voor)leesmicrobe op Het Kiel. Jongeren uit secundaire scholen worden voorlezers. Samen met de andere voorleesvrijwilligers schenken ze nog meer kinderen leesplezier. Daardoor ontwikkelen de kinderen meer woordenschat die ze zowel actief als passief kunnen gebruiken op school en in het dagelijkse leven. Leren ze zich beter te concentreren en gaan ze zich beter in hun vel voelen.

Voorleesweek

Deze week is het de jaarlijkse voorleesweek. Een week die het plezier van het (voor)lezen van boeken en verhalen extra in de kijker zet.  Dit jaar staan voorleespapa’s in de kijker.

Schepen van onderwijs Claude Marinower gaf dinsdag het goede voorbeeld. Hij ging op bezoek bij Leefschool Toverbol, één van de zes scholen die dit schooljaar uitgebreid inzetten op voorlezen en leesbevordering en verzorgde zelf een voorleessessie voor de kleuters.